Deltagelse = meningsfuldhed

Min kone har givet mig en bog om sundhedsfremme og peget på at det er tid til at jeg læser noget om Aaron Antonovsky. Og hun har som sædvanligt ret. Antonovsky var professor i medicinsk sociologi og taler om sundhedsfremme i stedet for helbredelse. Men det der gør størst indtryk på mig er hans tanker om meningsfuldhed.

 

Antonovsky mener at vi hvis vi skal opleve mening skal vi også have indflydelse på vores verden. Vi skal opleve at vi har et betydeligt ansvar for egne handlinger og at det vi gør har betydning for vores situation. Altså at vi har indflydelse og betydning.

 

Det betyder at deltagelse er lig med meningsfuldhed. Jeg er simpelthen så glad for Antonovskys blik på meningsfuldhed. Deltagelse har længe været en pointe jeg har været meget glad for. I samskabelse anses deltagelse som en essentiel del af løsningen. Borgerne skal have indflydelse på hvordan deres egen velfærd. Derfor skal de være aktører.

 

Og det er netop det Antonovsky taler om. Han taler om at være aktør. En aktør er nemlig en der insisterer på at kunne gøre en forskel. En der tager ansvar for egne handlinger og tror på at han/hun kan gøre en forskel. At være aktør er en følelse er at være betydningsfuld. Og det skal man nogle gange insistere på.

 

Det er tydeligt at en følelse af meningstab ofte hænger sammen med en følelse af at man ikke kan gøre noget ved den situation man er sat i. Det er simpelthen en meget demotiverende følelse. Apati og meningsløshed breder sig hvis andre bestemmer opgaverne, reglerne og resultaterne. Vi kan blive reduceret til objekter, og det er noget af det værste for et moderne menneske.

 

Som medarbejdere skal vi insistere på at vi kan gøre en forskel. Vi skal gøre os selv til aktører på trods af de udfordringer vi møder. Og mange gange lykkedes det heldigvis, men hvis organisationen vi arbejder i, ikke giver plads til at vi som medarbejdere kan gøre en forskel er det svært.

 

Jeg synes der er mange muligheder for at vi kan blive aktører. Vi skal give den gave til de borgere vi arbejder med, og som ledere skal vi give den til vores medarbejdere.