Det nørdede

Her vil jeg præsentere noget af det teoretiske stof, som jeg bruger som mit stillads.

Eva Mikkelsen og Nis G. Madsen

Artikel om involvering og aktivering af borgere og lokalsamfund. Beskrivelse af kursusforløb og resultaterne.
I dette tilfælde med bibliotekerne i redion midt.

Gerry Stoker

Gerry Stoker har en artikel om skiftet fra myndighedskommune til new public management kommunen –
og et bud på en ny form for kommune. Det er en fantastisk artikel om samskabelse.

Mindlab

Her er en grundlæggende artikel om samskabelse fra MindLab. De kalder det godt nok samproduktion,
men artiklen giver et godt grundlag for at strukturere indsatsen.

Keith Grint 

Sidst, men ikke mindst, er der Keith Grint. Hans tanker om løsninger og ledelse er en stor inspiration.
Han er i høj grad brugbar, når vi snakker samskabelse og komplekse problemer (wicked problems).