Iværksætteri som samskabelse

Vejledning

Alle kommuner arbejder for et bedre erhvervsliv i kommunen. Erhvervsafdelingerne har ofte også en afdeling der tager sig af iværksættere. Der kan være vejledning eller fysiske rammer som hjælper iværksætterne i gang. Og hvad har det arbejde som kommunen at gøre med samskabelse?

 

Komplekst problem

At hjælpe og styrke iværksættere er et typiske komplekst problem. Et komplekst problem er kendetegnet ved at vi ikke kan se alle de faktorer der betyder noget for løsningen. Derfor bliver der nødt til at være så mange som muligt med til at løse problemet. Samtidig er der ikke nogle enkle løsninger. Vi kan ikke lave en plakat vi kan hænge op, som løser iværksætternes problemer og styrker iværksættermiljøet. Der skal mere og andet til.

 

Samskabelse som løsning

Når vi har med komplekse problemer at gøre, er de metoder vi bruger i samskabelse ideelle. Man kan også sige, at samarbejdet mellem iværksættere og kommune jo er et ligeværdigt samarbejde – og derfor samskabelse. Der er ikke en af parterne der kan definere hvad der er vigtigt for den anden. Den ene part kan heller ikke alene definere hvad der er kvalitet. Det bliver de nødt til at gøre sammen.

 

Definitionsretten

Så hvad kan vi bruge af metoderne fra samskabelse? Først er det en god ide at opgive definitionsretten – altså troen på at du alene ved bedst om hvad der er vigtigt for den anden. Samtidig må vi erkende at vi ikke kan styre en kultur, men lede den. Vi kan dyrke en sund iværksætterkultur i kommunen, men ikke styre den.

 

At være en platform

Sidst, men ikke mindst, kan vi bruge det at arbejde som en platform. Når man arbejder som en platform laver man noget brugbart, hjælper folk med at bruge det, og derefter “Flyt dig!” At lave noget brugbart, kunne være et iværksætterhus med lokaler og rådgivning. Arrangementer der inspirerer iværksættere og lader dem netværke.

 

Hjælp

At hjælpe iværksætterne med at bruge dette sted, ville være at invitere iværksættere ind og fortælle om de muligheder der er og gøre det nemt at bruge stedet, og assisterer de initiativer der kommer fra iværksætterne selv. “Flyt dig!” handler om ikke at stå i vejen for de muligheder som iværksætterne ser i iværksætterhuset. Der er sikkert mange måder at bruge sådan et hus på, som iværksætterne kan se. Lad være med at stå i vejen for de initiativer!

 

Få en god start

Det er dog lettere sagt end gjort. Vi kommer nok let til at stå i vejen med vores kultur. Og det kræver tit øjne udefra til at se hvordan vi gør det. Så det er en god ide at få hjælpe til at komme på rette spor.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *