Wicked Problems 

Nogle problemer er bare kringlede...

Samskabelse rummer muligheder for at gøre noget ved kringlede problemer - wicked problems.

Bosætning

Hvordan får vi folk til at ville bo i vores kommune? Eller i et særligt område?

Der er ingen enkle løsninger på det. Løsninger skal der være flere af, og de skal opretholdes, men ikke mindst kan vi som kommune ikke løse problemerne alene. Der skal borgere til. Borgere, som godt kan lide at bo der, hvor de bor.

Sundhed

Hvordan får vi folk til at dyrke motion og spise sundere?

De sunde bliver sundere, og de usunde bliver mere og mere usunde. Hvordan får vi borgerne til at blive engagerede i, hvad de selv synes er sjovt? Tør vi arbejde på borgernes præmisser, hvis det ikke er os, som skal bestemme? Der er eksempler på, at samskabelse rent faktisk virker, når vi snakker sundhed i boligområder med lav social kapital.

Uddannelse- og arbejdsmarkedsområdet 

Hvordan får vi unge til at tage en uddannelse og søge arbejde?

Vi er afhængige af de unge selv, da de skal være motiverede og føle ejerskab for de planer, der bliver lavet. Her er samskabelse igen en oplagt løsningsmetode. De unge kan sagtens være med til at definere, hvad der er kvalitet for dem. Der er intet, som kan stoppe unge med ejerskab.