Foredrag

Læs mere om mine foredrag nedenfor

Fra inddragelse til deltagelse

Vi vil så gerne have samarbejde med borgerne og lokal-samfundet i kommunen, men giver vi dem plads til at deltage?

For at vi kan få borgere og lokalsamfund til at deltage, skal vi give dem mulighed for det. Det kræver, at vi ikke bare inddrager dem. De skal deltage! Foredraget er fyldt med levende fortalte historier og eksempler på forskellen mellem inddragelse og deltagelse.

Samskabelse kan få borgere til at sætte pris på kommunen. Vi kan undgå en klagekultur og skabe en samarbejdskultur. Det handler om meningsfuld velfærd. Jeg vil give et overblik over, hvad samskabelse er, og eksempler på kommunal samskabelse.

Jeg vil belyse, hvad vi kan bruge samskabelse til, og hvad det betyder for en organisation som en kommune. Jeg vil fortælle om, hvordan vi som kommune kommer vores borgere bedre i møde, og hvad borgerne kan tilbyde os. Her er et samarbejde, der har potentiale.

Med en fortid som professionel historiefortæller er der garanti for levende formidling.

Målgruppe

 • Kommunale ledere og medarbejdere

Form

 • Foredrag med oplagt mulighed for efterfølgende debat

Indhold

 • Viden om hvad samskabelse er
 • Eksempler på samskabelse
 • Blik for samarbejdspotentialet i en kommune
 • Redskaber til at samskabe i en kommune

Varighed

 • Foredraget varer en time (kan justeres efter behov)


Hvor går velfærden hen?

Vi kalder på en ny form for velfærd. Den gamle velfærd knirker og knager. Der er et tydeligt behov for nye former for velfærd - en meningsfuld velfærd.

I jagten efter en ny velfærd, er samskabelse kommet på banen, men hvad er samskabelse, og hvad kan det?

Med foredraget vil jeg beskrive, hvorfor samskabelse er på alles læber. Hvad er det for nogle håb, vi har til samskabelse. Jeg vil give en introduktion til, hvad samskabelse er – og dét med klare eksempler hentet fra virkelighedens verden.

Foredraget vil indeholde billeder af, hvordan samskabelse kan se ud, og billeder af hvordan den nye velfærd ser ud. Jeg vil give mine bud på, hvordan du bliver en god samskaber.

Med en fortid som professionel historiefortæller er der garanti for levende formidling.

Målgruppe

 • Alle der vil vide mere om den nye velfærdsudvikling

Form

 • Foredrag med oplagt mulighed for debat bagefter

Indhold

 • Viden om samskabelse som en ny form for velfærd
 • Eksempler på samskabelse
 • Blik for samskabelsens potentiale
 • Redskaber til at samskabe

Varighed

 • Foredraget varer en time (kan tilpasses efter behov)