Udtalelser

Sagt om Nis Grønager Madsen

“Du kan tro, at dit oplæg var det absolutte højdepunkt på dagen. Sikke et fantastisk nærvær du udviste - det var lige præcis det, vi trængte til.”

Charlotte Torp Nielsen
– Projektleder Mariagerfjord Kommune.

“Nis Grønager Madsen Har undervist i Meningsfuld velfærd og dette blev gjort på en Meningsfuld måde til stor glæde for mig som deltager og for de brugere jeg arbejder med der vil få glæde af det jeg har lært.

Nis har gjort det håndgribeligt  nemt at arbejde videre med.”

Jan Kirchhoff
– Pædagog i Vesthimmerlands kommune i psykiatri- og handicapafdelingen.


“Tak for en super god dag. Du fik ”fanget” hele gruppen – også på tværs af teams. Forløbet bar præg af: at få rodfæste, tro på sig selv – og lad vær med at gøre det
svære end det er!

Det bedste afsæt til at turde træde nye græsgange.”

Lene Hansen
– Leder af Job og Integration, Vejen Kommune


“Du bidrog med en rigtig fin ramme om vores samskabelse, det gav rigtig god mening. Jeg har kun fået meget positiv tilbagemelding.”

Jørgen Ussing
– Natur og Miljøchef, Mariagerfjord Kommune


På Randers Bibliotek har vi fået inspiration til at arbejde videre med borgergenerede aktiviteter. Vi har fået en forståelse af samskabelsesbegrebet, konkrete værktøjer at arbejde videre med og blevet udfordret i forhold til, hvordan vi normalt arbejder som partner.

Arbejdsformen med konkret at inddrage prøvehandlinger var god og fik os aktivt på banen. Vi oplevede et stort engagement fra dig som underviser og en god vekslen mellem teori og praksis.

Eva Bisbjerg, Formidlingschef
– Randers Bibliotek


Nis Grønager Madsen præsenterer samskabelse på en klar og struktureret måde, der underbygges af underfundige visuelle indspark.

Nis præsenterer en verden af muligheder og løsninger på komplekse problemer, hvor ønsket er at skabe bedre velfærd og mere livskvalitet.

Nis’ erfaringer er inden for det kommunale område, men hans oplæg er meget brugbart til de komplekse problemer, der findes i sundhedsvæsenet.

Anne Nicolaisen, Forsker Center for Kvalitet
– Region Syddanmark


Nis burde holde oplæg både før og efter middag. Meget relevant – han får et 1-tal.

Kursist


Nis har en fantastisk evne til at udfordre os andre i denne tænkning, til at bringe nye vinkler ind i vores udviklingsarbejde og til at formidle sammenhængen og logikken i de nye metoder. At Nis samtidig gør det med et enormt og smittende engagement gør, at han rent faktisk lykkes med at bringe os et nyt sted hen.

Nis leverer et væsentligt bidrag til, at vores innovative processer ikke kun bliver til teoretiske forandringsprocesser, men at de omsættes til praksis i mødet mellem borgerne og kommunen.

Steen May Ravnsbæk, Tidl. Innovationschef
– Fredericia Kommune


Har fået nogle værktøjer og teorier, som jeg kan bruge.

Kursist


Netop Nis’ evne til at anskue tingene fra skæve og utraditionelle vinkler er et betydningsfuldt bidrag til udviklingen af samspillet mellem den kommunale forvaltning og civilsamfundet.

I opgaverne med at samskabe med borgerne har Nis en række kompetencer, som Fredericia Kommune har et ekstra behov for.

Bodil Schelde-Jensen, Kultur- og Fritidschef
– Fredericia Kommune


Nis havde evnen til at gøre et sårbart emne levende, interessant og muligt at formidle. Gennem praktiske øvelser, materialebrug, teaterteknikker og et super godt oplæg, formåede han at få hele flokken til at tale og agere inden for emnet.

På mit kontor står stadigvæk en af de skulpturer, vi fik frembragt denne dag, og derved er det muligt for både mig og mit personale at minde hinanden om den gode energi, vi frembragte i selskab med Nis.

Kristine Karlshøj, Kulturleder
– Kolding Kommune