Kurser

Læs mere om mine kurser nedenfor

Leder i samskabelse

Hvad gør vi som ledere, der skal håndtere en samskabelses-proces?

I dag taler vi om samskabelse. At producere velfærd i samarbejde med borgerne. Kompetencerne til at arbejde i dette samarbejde er nødvendige for at kunne honorere ønskerne til samskabelse.

Samarbejde med aktører uden for kommunen kræver opmærksomhed på medarbejdere, politikere og ledere. Der er mange internt i kommunen, der skal være med på, hvad der sker.

Hvad vil være godt at samarbejde med borgerne om? Hvordan får man sådan et samarbejde til at fungere?

Kurset vil belyse, hvad samskabelse er, og hvorfor det giver mening at lave samskabelse. Der er en række udfordringer, hvor vi får de bedste resultater, hvis vi samarbejder med eksterne aktører.

At stå i samskabelse som leder kræver, at man er i stand til lede på flere måder. Samarbejdspartnere er ikke sådan til at styre, og selvom samarbejde er et aktiv, kan det medføre særlige problematikker.

Risikovillighed bliver meget tydelig og vigtig at have på plads. Både for at det lykkedes at samskabe, og for at processen bliver levedygtig.

Du skal være særlig opmærksom på dine medarbejdere i deres samarbejde med borgerne – og borgerne er også i en ny rolle i forhold til dig.

Målgruppe

 • Ledere som indgår i samarbejder med borgere og andre aktører i kommunen.

Form

 • I undervisningen vil der være plads til jeres konkrete hverdag, og jeg vægter en høj grad af deltagelse. Undervisningen bliver afvekslende og fuld af processer, der driver læringen frem. Der vil blive brugt interview, rollespil og interessent-analyse.

Indhold

 • Nye ideer og perspektiver på arbejdet med borgere
 • Nyt blik på interessanter
 • Erfaringsopsamling ved hjælp af foto og film
 • Uddybende læsemateriale
 • Mulighed for rådgivning og sparring omkring ledelse i samskabelse

Varighed

 • Kurset varer syv timer (inkl. frokostpause).

Medarbejder i samskabelse

Der er en forventning om, at vi kan samskabe i dag. Men hvordan sikrer vi, at det bliver en god og konstruktiv samskabelsesproces?

Der er et ønske om, at vi kan arbejde sammen med borgerne. Samarbejdet skal være om de opgaver, som vi allerede løser. Det skaber en masse udfordringer, som vi skal løse som medarbejdere. Samarbejdspartnere reagerer anderledes, når vi inviterer dem inden for. Der kan pludselig stilles krav, som vi ikke skal honorere.

Som medarbejder bliver vi nødt til at kunne bruge vores faglighed på en anden måde, når vi indgår i samarbejder. Vi skal forholde os til borgerne, når de tager større del af ansvaret og bruger andre til at hjælpe sig end os. Og vi skal håndtere borgeres reaktion på at få større ansvar.

Målgruppe

 • Medarbejdere som samarbejder intensivt med borgerne
 • Medarbejdere i samskabelseprocesser og -projekter

Form

 • I undervisningen vil der være plads til jeres konkrete hverdag, og jeg vægter en høj grad af deltagelse. Undervisningen bliver afvekslende og fuld af processer, der driver læringen frem. Der vil blive brugt interview, rollespil og open space.

Indhold

 • Nye ideer og perspektiver på arbejdet med borgerne
 • Måder at håndtere samarbejder på
 • Små forandringer, der gør en stor forskel
 • Ny måde at bruge din faglighed på
 • Erfaringsopsamling ved hjælp af foto og film
 • Mulighed for at få rådgivning og sparring efter kurset

Varighed

 • Kurset vil vare syv timer (inkl. frokostpause)