Samskabelse

Der bliver snakket meget om samskabelse... Men hvordan gør man det?

Hvilke kompetencer skal man have som leder? Hvilke skal man have som medarbejder?

Erfaring med hvordan man skaber velfærd sammen med borgerne, bliver efterspurgt over alt. Det er i dét lys, at konsulentfirmaet nisgmadsen er kommet til verden. Jeg kunne se, at der var mange, som ville, men få der havde erfaringen.

Samskabelse er skabelse af velfærd i et samarbejde. Samarbejdet er defineret ved, at det er til forhandling, hvad og hvordan velfærden skal være.

Jeg har arbejdet som tværsektoriel udviklingskonsulent i Fredericia Kommune. Dér var jeg den, der skulle få samskabelsesprocesserne til at fungere. Jeg har hjulpet alle kommunens afdelinger.

Samskabelse er for mig at se dybt meningsfuldt. Jeg arbejder for, at vi får en meningsfuld velfærd med samskabelse.