Kommune 3.0 Film

Læs mere om kommune 3.0 Film her

Kommune 3.0

Hvordan ser en ganske almindelig situation ud, hvis vi udvikler vores organisation?

Det er godt at få noget praksis på, når vi snakker om visioner og ny velfærd. Hvordan vil forandringer egentlig se ud på gulvet? Hvad kommer vi til at gøre anderledes? Jeg har udviklet et værktøj, der gør det muligt at prøve det af og føre samtaler om hinandens bud.

Forløbet
Værktøjet hedder Kommune 3.0 film. Filmene består af tre film af 1 minuts varighed. Altså 1 film på 3 minutter – bestående af 3 bud af 1 minuts varighed.

Vi tager en ganske almindelig situation og tager den en tur i tidsmaskinen. Med første film ser vi på, hvordan situationen udspillede sig i fortiden. I den næste film ser vi, hvordan det ser ud i dag. Den tredje film viser, hvordan vi tror, at situationen vil udspille sig efter, at vores innovation er trådt i kraft.

Gennem arbejdet med filmmanuskriptet vil der opstå samtaler om, hvad vi kommer fra, og hvordan vi gør det i dag. Men den vigtigste samtale er måske, hvordan vi ser for os, at situationen vil se ud i fremtiden. Her vil der blive mange vigtige tanker delt.

Filmene vil blive optaget med det samme og kan derefter vises.Rollerne bliver spillet af simple dukker, så vi kan fokusere fuldt ud på indholdet.

De tre film sættes sammen, og vi har nu et billede af, hvilken forskel vi forestiller os at vores beslutninger vil have i praksis.

Efter filmene er produceret, vil vi se dem i plenum. Her kan vores bud på fremtiden diskuteres, og der vil være plads til en række refleksioner.

Formål
Filmforløbet giver rum for tanker om, hvem vi er som kommune lige nu. Samtidig kan vi arbejde konkret med, hvordan vi kan gøre tingene i fremtiden.

Gennem filmene får vi mulighed for at vise, hvordan det ser ud i dag, og hvordan det vil se ud fremtiden. Det bliver klart, hvilke ambitioner vi hver især har. Samtidig er det et godt oplæg til samtaler om, hvad vi egentlig ønsker os.

Filmene kan bruges internt, men kan også bruges ude i organisationen. Når filmene er færdige, er det jeres og kan bruges til at kommunikere jeres budskaber videre – og skabe debat andre steder.

Filmene er ofte et klart kommunikationsmiddel, der kan bruges som afsæt for samtaler andre steder i organisationen.

Inspiration fra Skanderborg Kommune
Lisbeth Binderup er kommunaldirektør i Skanderborg Kommune. Hun har holdt mange oplæg, og jeg har været så heldig at have hørt hende flere gange. Lisbeth har en beskrivelse af kommunernes udvikling gennem tiden.

Filmforløbet laves med udgangspunkt i Lisbeths tanker om Kommune 1.0, 2.0 og 3.0.

Målgruppe

  • Forløbet har jeg lavet med blandt andet personalegrupper, HMU og ledere. Alle har oplevet det som både sjovt, anderledes og et godt værktøj.

Form

  • Jeg vil føre jer trygt gennem hele forløbet, og med min baggrund i teaterverden skal jeres resultat nok leve op til jeres forventninger. Forløbet er struktureret på enkelt vis, så det er til at arbejde med.
  • Der vil blive arbejdet i grupper af 3-4 deltagere. Forløbet tager ca. 3 timer med 12 deltagere, men kan justeres efter behov.
  • I vil bagefter modtage filmene, der så kan bruges til videre arbejde i organisationen. Filmene kan både bruges til diskussionsoplæg, eller til at videregive, hvad I har lært.

Indhold

  • Beskrivelse af Lisbeth Binderups kommune 1.0, 2.0 og 3.0
  • Introduktion til roller, rammer og dramaturgi
  • Skrivning af manuskriptet
  • Filmoptagelser
  • Fælles filmforevisning samt refleksion over filmene

Varighed

  • 3 timer